+48 883 937 692

Naprawa recyklerów

Naprawa recyklerów

Firma MADRO Wrocław od wielu lat zajmuje się naprawą recyklerów.

naprawa recyklerówZnaczenie recyklerów a stan nawierzchni drogowych

Zarówno kierowcy jak i piesi poruszający się po drogach mają szansę zwrócić uwagę na jakość wykonania nawierzchni. Największą odpowiedzialność za stan dróg mają maszyny drogowe, które je budują i przebudowują. Niestety zmienne warunki atmosferyczne i spora eksploatacja przyczyniają się do powstawania uszkodzeń. Nieważne jakie są przyczyny, najważniejsz jak szybko i skutecznie to naprawić. Stan dróg wpływa na bezpieczeństwo i komfort jazdy. Do przeprowadzenia koniecznych remontów niezbędne są specjalistyczne urządzenia drogowe, skomplikowane i kosztowne. Jednym z takich urządzeń jest recykler. Właśnie dlatego coraz częściej do naprawy dróg wykorzystuję się recyklery. Pozwalają one na szybko przebudowe drogi.  Niestety jak każda maszyna drogowa ulega ona zniszczeniu i zużyciu, w takich wypadkach istotna jest dobra naprawa recyklerów.

Do czego wykorzystywane są recyklery?

Recyklery są wykorzystywane do przerabiania zerwanego asfaltu. Ponownie grzeje i rozrabia zerwanych nawierzchni drogowych ( bitumicznych ) takich, jak resztki asfaltowe czy wszelkie odpady po frezowaniu nawierzchni drogowych. .

Maszyna ta wykorzystywana jest szeroko przy rozbudowywaniu i przebudowie dróg. Dzięki zastosowaniu recyklerów możliwa jest większa oszczędność czasu i pieniędzy. Nie ma potrzeby transportu kruszywa i mas asfaltowych, a także resztek bitumicznych i odpadów ze starej nawierzchni drogi. Resztki asfaltowe są mieszane mieszany jest w obrotowym bębnie i podgrzewany palnikiem olejowym.

Zarówno budowa jak i wyposażenie urządzenia pozwalają na holowanie go przez dowolny pojazd pod warunkiem, że dostosowany jest on do holowania przyczep wyposażonych w pneumatyczny układ hamulcowy.

Budowa i naprawa recyklerów

Silnik hydrauliczny przez pompę hydrauliczną napędza silnik spalinowy. Dzięki hydraulicznemu zasileniu możliwy jest ruch obrotowy bębna, w którym znajduje się masa bitumiczna. Podgrzewanie masy odbywa się w wyniku dostarczenia płomienia do komory spalania, za pośrednictwem której wydobywające się gorące powietrze roztapia zasypany urobek asfaltowy. System ten jest niezawodny niestety tak jak w każdej intensywnie pracującej maszynie może ulec uszkodzeniu. Niezbędna jest wtedy odpowiednia naprawa recyklerów. Regularne serwisowanie maszyny pozwoli na uniknięcie większych napraw.

 

Back to top
Translate »